Image

CÁI GÌ ĐEM ĐẾN SỰ THÍCH THÚ

CÁI GÌ ĐEM ĐẾN SỰ THÍCH THÚ

Đức Phật dạy rất chi tiết về việc Tham Ái sinh khởi ra sao và Tham Ái biến mất như thế nào, bị loại trừ như thế nào.

Nguồn gốc của sự Khổ chính là Tham Ái, Tham Ái sinh khởi nhiều lần, thỏa thích, vui thích với đối tượng này hay đối tượng khác, đây là Tham Ái với dục trần, Tham Ái muốn được tái sinh và Tham Ái muốn không phải tái sinh”. 
“Nhưng Tham Ái do đâu mà phát triển và sinh khởi ở nơi đâu, ở chỗ nào, từ nơi thế giới này, từ nơi Thân-Tâm này, nơi đâu có sự đẹp đẽ phát sinh thì nơi đó Tham Ái sinh khởi”.
“Trong thế giới này, tức là thế giới Thân-Tâm này, cái gì đem đến sự thích thú?
mắt này lôi cuốn và đem đến sự thích thú, và tại mắt Tham Ái sinh khởi phát triển, - tai này lôi cuốn và đem đến sự thích thú và tại tai, Tham Ái sinh khởi phát triển, - mũi này lôi cuốn và đem đến sự thích thú và tại mũi Tham Ái sinh khởi phát triển, - lưỡi này lôi cuốn và đem đến sự thích thú và tại lưỡi Tham Ái sinh khởi phát triển, - Thân này lôi cuốn và đem đến sự thích thú và tại Thân Tham Ái sinh khởi phát triển, - ý căn này lôi cuốn và đem đến thích thú và tại ý căn này Tham Ái sinh khởi và phát triển

–  mắt này lôi cuốn và đem đến sự thích thú, và tại mắt Tham Ái sinh khởi phát triển, 
–  tai này lôi cuốn và đem đến sự thích thú và tại tai, Tham Ái sinh khởi phát triển, 
–  mũi này lôi cuốn và đem đến sự thích thú và tại mũi Tham Ái sinh khởi phát triển, 
–  lưỡi này lôi cuốn và đem đến sự thích thú và tại lưỡi Tham Ái sinh khởi phát triển, 
–  Thân này lôi cuốn và đem đến sự thích thú và tại Thân Tham Ái sinh khởi phát triển, 
–  ý căn này lôi cuốn và đem đến thích thú và tại ý căn này Tham Ái sinh khởi và phát triển.”

Tham ái khởi lên ở đâu thì an trú ở đó
Tham ái xả ly ở đâu thì diệt trừ ở đấy
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya- Kinh Ðại Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta)

Thống kê bài đọc nhiều theo thời gian

One thought on “CÁI GÌ ĐEM ĐẾN SỰ THÍCH THÚ
 1. Phan

  CÁI GÌ ĐEM ĐẾN SỰ THÍCH THÚ

  Đức Phật dạy rất chi tiết về việc Tham Ái sinh khởi ra sao và Tham Ái biến mất như thế nào, bị loại trừ như thế nào.
  Nguồn gốc của sự Khổ chính là Tham Ái, Tham Ái sinh khởi nhiều lần, thỏa thích, vui thích với đối tượng này hay đối tượng khác, đây là Tham Ái với dục trần, Tham Ái muốn được tái sinh và Tham Ái muốn không phải tái sinh”.
  “Nhưng Tham Ái do đâu mà phát triển và sinh khởi ở nơi đâu, ở chỗ nào, từ nơi thế giới này, từ nơi Thân-Tâm này, nơi đâu có sự đẹp đẽ phát sinh thì nơi đó Tham Ái sinh khởi”.

  “Trong thế giới này, tức là thế giới Thân-Tâm này, cái gì đem đến sự thích thú?

  https://phanblogs.blogspot.com/2021/12/cai-gi-em-en-su-thich-thu.html

  July 17, 2022 Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published.