Image

Câu hỏi liên quan Pháp Bảo đã được Sư Hạnh Tuệ trả lời

Câu hỏi liên quan Pháp Bảo

Kính Thưa Quý Phật Tử, vì mối Duyên lành đời nay mà chúng ta gặp nhau và cùng nghe được những bài Pháp hay của Sư Hạnh Tuệ, vị Sư trẻ nhưng trí tuệ tài ba, đã đem Chánh Pháp đến với cuộc đời , giúp đời bằng những lời dạy gốc của Đức Phật Thích Ca, là 1 điều hiếm có thời nay. 
Nay với tâm nguyện giúp Sư lâu dài hơn trong việc hoằng dương Phật Pháp được suôn sẻ nhóm này gồm những Phật Tử thuần thành chuyên nghe Pháp Thoại của Sư để chúng ta cùng chia sẻ những điều hay , và cũng như giúp Sư dễ dàng hơn trong việc hoằng dương Phật Pháp!
Idaṃ me puññaṃ nibbānassa paccayo hotu
Nay với tâm nguyện giúp Sư lâu dài hơn trong việc hoằng dương Phật Pháp được suôn sẻ nhóm này gồm những Phật Tử thuần thành chuyên nghe Pháp Thoại của Sư để chúng ta cùng chia sẻ những điều hay , và cũng như giúp Sư dễ dàng hơn trong việc hoằng dương Phật Pháp! 

Câu hỏi liên quan Pháp Bảo đã được Sư Hạnh Tuệ trả lời

Vừa nghe Pháp vừa làm việc khác được không? 2:50

Cư sĩ làm gì khi lo lắng? Cầu nguyện, niệm Phật để vượt qua có đúng nhân quả không? Làm cách nào đúng pháp (6 phép tuỳ niệm) 22:00

Bắt đầu nghiên cứu kinh Pali từ đâu? 1:26:30

Kinh Hộ trì có gì mà người ta tin? 1:50:19

Thọ hạnh đầu đà thực hành như thế nào? 1:03:20

Nếu tâm sanh diệt, không có chỗ chứa, thì những bài học thuộc lòng cất chứa ở đâu? 1:03:20

Thứ tự học kinh sau khi đã học Pháp cú? 1:19:10

Pháp là gì? 22:07

Học nhiều lớp giáo lý làm cái đãi đựng sách có nên hay không? 22:07

Có phải tu càng lâu, học càng nhiều càng dễ sân si? Người xuất gia có quyền xúc phạm người học pháp hay không? 22:07

Hiểu đúng về khổ mà vẫn cân bằng cuộc sống người cư sĩ. Kinh pháp cú câu 3: chống lại hay kham nhẫn? 1:14:23

Cách duy trì niềm tin, tinh tấn, chánh niệm? 40:30

Suy nghĩ về đại tạng kinh, chú Lăng Nghiêm…; có nên mang y của người Thái, Miến điện trong lễ dâng y? 56:50

Nội dung cơ bản pháp học – pháp hành cho người tại gia cư sĩ? 38:42

Mật tông là gì? Phương pháp tu? 37:00

Cách nhận biết tâm si? Làm sao để mình bớt đau khổ khi thấy các chúng sanh kém may mắn + cách hồi hướng cho các chúng sanh này? 8:10

Nghe kinh Nikaya mà ngủ quên có bất kính không? 36:35

Sám hối như thế nào là đúng pháp? Có phải là lễ lạy danh hiệu các Đức Phật không? 40:25

Bài kinh nào thúc đẩy sự tinh tấn tu tập? 26:05

Sắc tâm và sắc ý vật có cùng ý nghĩa không? 52:20

Đọc chú giải ở đâu? Ai là người soạn? 1:36:36

Không xuất gia nên hành Pháp như thế nào cho đơn giản? 28:12

Tục đế có sanh diệt hay không? Vì sao? 35:49

Xin nguồn các bài tụng kinh Nam Tông căn bản? 22:08

Tại sao tượng chúa Palileyyaka chết trong sự buồn bã lại sanh thiên? 37:07

Tại sao nên phát nguyện bằng lời nói hơn là suy nghĩ? 44:09

Thế nào là “kính trọng tiếp đón”? 1:03:57

Ý nghĩa của hai cặp từ “Nata và panna” và “Yoga và gantha”? 1:26:17

Tại sao “nói phù phiếm” là ác hành? 5:31

Đức Phật đã dạy về bố thí trong những bài kinh nào? 12:16

Hỏi về oai lực của nghiệp lúc lâm chung? 1:14:09

Hỏi làm thế nào để vun bồi lòng tin bất thối nơi tam bảo? 1:21:16

Đạo Phật chủ trương cắt đứt, chấm dứt nghiệp hay là tạo phước nghiệp lành? 1:29:52

Tầm quan trọng trong giới, định, tuệ? 4:29

Thế nào là chuyển nghiệp? 1:32:00

Pháp của Phật là vô vi, thường hằng? 17:11

Thế nào là thu thúc lục căn? 42:06

Tại sao lại nói: bố thí, giữ giới và tham thiền là 3 pháp căn bản của người đệ tử Phật? 33:51

Làm sao để áp dụng lý vô ngã cho hàng cư sĩ tại gia? 1:39:34

Sách “ấn tống không bán” có được phép photo và bán lại không? 4:46

Tại sao trong một số kinh, động vật có thể giao tiếp với con người? 29:40

Thế nào là “ngã luận thủ”, “tháo động”? 32:09

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là gì? 48:25

Bộc lưu nghĩa là gì? Bộc lưu gồm những gì? 1:10:27

Hỏi về tứ tuệ phân tích của các vị A-la-hán? 1:16:35

Cầu nguyện có linh ứng không, có khác gì với hồi hướng không? 1:25:04

Giải thích câu hỏi của Ngài Sariputta hỏi nữ du sĩ ngoại đạo Bhadda “Thế nào là một”? 46:01

Thế nào là tín pháp chủ, tuệ pháp chủ, …? 42:06

Nếu tuổi thọ của Phật lâu hơn, thì lời khẳng định về tuổi thọ chánh pháp còn đúng không? 1:09:05

Thân khẩu không phải là tâm, tại sao nói nghiệp từ thân khẩu mà ra? 1:12:22

Học kinh tạng Pali nên bắt đầu từ sách nào? 1:21:00

Nhẫn nhục sao cho đúng? 29:05

Tìm nguồn gốc của đoạn kinh “Nếu như có một người chửi … nó chưa giết con là may rồi”? 21:12

Những giáo lý nào cần thiết phải học? 25:14

Tại sao Tôn giả Pukkusati không nhận ra Phật? 34:09

Làm sao để sám hối nghiệp sát sanh? 39:56

Thế nào là Pháp có thực tính? 59:30

Có cần tụng sám, chú trước khi rải tâm từ không? 1:14:18

Có phải Thế Tôn học tám tầng thiền từ ngoại đạo? Và thiền rốt ráo là Diệt Thọ Tưởng Định? 21:52

Một a-tăng-kỳ có phải quá lâu so với tuổi thọ Chánh Pháp không? 43:36

Cần phải vun bồi Ba-la-mật hay có thể chứng đắc trong kiếp này? 46:32

Có nên phê phán Bà-la-môn giáo không? 1:19:46

Bản chất của vô thường có phải là khổ? 1:24:48

Pháp quán bộ xương biết đi có đúng không? 5:09

Thứ tự thực hành 37 phẩm trợ đạo là gì? 10:24

Sa môn là gì? 13:34

Có bài kinh nào nói về Ngài Đại Ca Diếp trong kinh tạng? 29:27

Làm sao để gieo chủng tử Niết bàn đời sau? 41:20

Người Tam Nhân là gì? 44:22

Tâm nào ghi nhận tâm trong tứ niệm xứ? 48:03

Nguồn gốc của chú giải có từ đâu? 1:09:14

Câu hỏi liên quan đến 12 Duyên khởi? 1:13:23

Cái thấy của các vị Thánh được ví như con voi như thế nào? 23:54

Thất thánh sản là gì? 28:55

Tại sao một vị cư sĩ chứng Thánh quả lại phải nhập Niết bàn trong ngày hôm đó? 35:45

Mới bắt đầu học Pháp thì nên học kinh nào đầu tiên? 51:48

Phóng tâm, phóng dật, dễ duôi và dể ngươi là gì? 1:21:15

Có cõi ta bà không? Phật có dạy tác ý “tâm như cục đất” không? 1:31:44

Dạy chữ có phải bố thí pháp chưa? 1:36:00

12 xứ, 18 giới là gì? 26:00

Có phải mọi vật chất trên đời này được tạo ra bởi cái tưởng của con người? 28:20

Người thấy được chân đế có phải là họ đã thấy Pháp không? 34:27

Trong 5 bộ kinh tụng Nikaya con nên bắt đầu tụng từ bộ nào? 1:19:10

Thế nào là phòng hộ sáu căn? 6:56

Thế nào là khổ? 12:07

Tâm nhãn thọ xả quả thiện / bất thiện có phải do tiền nghiệp? 1:04:18

Muốn nghiên cứu thanh tịnh đạo nên bắt đầu từ đâu? 1:07:01

“Đến để mà thấy” nên được hiểu như thế nào? 1:18:26

Có sự khác biệt công đức giữa người đã quy y tam bảo và người chưa quy y? 1:19:58

Nên tụng những bài kinh nào hằng ngày? 21:11

Làm sao để phân biệt tinh thần “chớ vội tin” và “si hoài nghi”? 42:05

Nguồn gốc Vi diệu pháp? 30:05

Mạt pháp là gì? Tại sao tụng kinh tiếng Pali mà không tụng tiếng Việt? 55:10

Giải thích sự khác nhau giữa “nhân”(hetu) – “duyên” (paccaya) trong 12 nhân duyên? 1:18:40

Làm sao để bớt tâm ngã mạn? 5:40

Khi đọc tụng kinh thì được phước gì? 23:27

Quan điểm về một số bài Kinh Nam truyền, Bắc truyền? 48:09

Các câu hỏi về kinh nhật tụng? 1:07:29

Ý nghĩa bài kinh “dâng hoa cúng Phật”? 1:10:03

Vì sao kẻ ngu không hiểu lời dạy bậc trí mà Thế Tôn vẫn khuyên nên gần gũi bậc trí? 1:12:50

Đức Phật có nhắc đến Vi Diệu Pháp trong tạng kinh và luật không? 32:00

Muức độ tin cậy của Mi – Tiên vấn đáp? 1:08:05

Chữ “a-tăng-kỳ” trong “4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp” là bao lâu? 7:43

Khi trích dẫn kinh điển thì ghi chú như thế nào? 15:06

Dục thủ, kiến thủ và ngã luận thủ là gì? 29:17

Hành trong thập nhị nhân duyên và hành trong ngũ uẩn như nhau hay khác nhau? 1:18:10

Pháp uẩn là gì? 1:21:01

Tạo hóa có tạo ra loài người? 14:32

Ta là ai, ta từ đâu đến, ta đến đây để làm gì, khi chết rồi ta sẽ đi về đâu? 36:58

“Thủ” và “hữu” trong mười hai duyên khởi có nghĩa là gì? 1:21:37

Nguồn gốc kinh Châu Báu? Có thể áp dụng trong mùa dịch covid hay không? 52:25

Niệm Tam Quy ngũ giới một mình có được xem là quy y? 1:08:15

Có sự mâu thuẫn giữa “nương tựa chính mình” và quy y Tam Bảo không? 6:50

Người quy y Tam Bảo, nguyện giữ giới, bố thí và làm các việc thiện và nguyện: đạt đến đạo quả giải thoát và trước khi đạt đạo giải thoát thì đều quy y Tam Bảo, biết chánh pháp. Nguyện như vậy có thành tựu không?
Làm sao để trước khi giải thoát, kiếp nào cũng được biết chánh pháp, giữ giới và bố thí? 25:40

Làm sao để không làm cha mẹ buồn và báo hiếu hiệu quả? 36:17

“Pháp tác thành đại nguyện” của một vị tìm cầu giác ngộ là gì? 1:27:38

Dục tầm là gì?

Hiểu về lời dạy cuối cùng của Đức Phật?

Phát triển tấn căn và định căn?

Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực nghĩa là gì? 1:21:02

Cõi vô tưởng có đặc điểm gì? 31:52

Sự liên hệ giữa tâm na cảnh và tâm tục sinh? 54:52

Giảng giải về “Kinh bệnh” mà chư Tăng thường tụng cho người bệnh? 1:06:14

Tục đế là gì? Chân đế là gì? 08:04

5 pháp đại thí là gì? 16:14

Sự khác giữa “ngũ uẩn” và “ngũ thủ uẩn”? 27:19

Sự khác biệt giữa khổ hạnh và đầu đà là gì? 23:34

“Tu cái miệng” là tu như thế nào? 39:58

Trong bát chánh đạo phần nào dành cho cả tục gia và xuất gia, phần nào chỉ dành cho xuất gia? 54:31

Có thật Thế Tôn dạy không cần quan tâm quá khứ và tương lai mà chỉ quan tâm hiện tại như một số người hay nói không? 1:12:19

Thỉnh Pháp để thực hành trong 21 ngày cách ly? 5:04

Sự kiện các vị Trời hóa thân bốn loại người để nhắc nhở Bồ Tát có thật không? 26:26

“Sự thật về việc các Pháp hữu vi đều vô thường” là thường hay vô thường? 1:07:30

Ý nghĩa của thân kiến khi nói “thấy sắc uẩn là tự ngã, thấy sắc uẩn trong tự ngã, thấy tự ngã có sắc uẩn, thấy tự ngã trong sắc uẩn”? 45:56

Thế nào là “như lý tác ý”? 53:34

Tam Tạng Pali đáng tin cậy không? 33:30

Không phải lúc nào Phật cũng nói về giải thoát đúng không? 1:18:07

Thế nào là tam thiên đại thiên? 1:32:43

Tên bài kinh mở đầu và kết thúc khi giảng pháp trên youtube của Sư là gì? 1:06:24

Xin đường link chú giải tiếng việt? 45:15

Niết Bàn và Tánh Không, giống hay khác ở chỗ nào? 1:17:22

Tại sao “Ta không có tự ngã” là tà kiến? 35:01

Giảng nghĩa các chi phần Bát Chánh Đạo? 1:17:37

“Tu tập Tứ Niệm Xứ đạt được Chánh Trí trong 7 năm…, 7 ngày”? 46:32

Sự liên hệ giữa Bát Chánh Đạo và Tứ Niệm Xứ là gì? 53:42

Vì sao Tàm và Úy là 2 pháp nâng đỡ thế gian? 1:19:58

Nguồn gốc câu: “Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa”? 1:26:38

Kham nhẫn Ba-la-mật là gì? 14:43

Có thể tìm những tài liệu nào, tham khảo các thuật ngữ Phật học? 37:47

Sự tích 8 Phật lực có nằm trong chánh kinh không? 19:10

Chỉ có bố thí mới đem lại bạn hữu? 21:49

Chân thật là pháp cao thượng nhất? 26:14

Phàm phu có đức tin trong sạch hoàn toàn không? 31:50

Tại sao không phóng dật vượt qua biển lớn? 40:06

Tại sao Tinh tấn vượt qua sầu khổ? 41:18

Thế nào là không nắm vững tướng chung, không nắm vững tướng riêng? 1:08:47

Dễ duôi là gì? 54:11

Có khác nhau giữa việc hướng dẫn chứng sơ quả và trên sơ quả? 1:06:42

Có bao nhiêu loại Niết Bàn? 1:09:41

Tại sao ở nơi nào Chánh Pháp không được khéo thuyết giảng, người ta sẽ chú trọng đến người cho (hơn là người nhận)? 1:13:29

Thế nào là pháp trầm luân? 1:20:04

Tại sao có đôi chỗ Đức Phật tự nhận là Sa-môn, Bà-la-môn? 3:00

Thiền vô sắc có trong lộ trình tu tập không? 12:37

Thế nào là tưởng tri, liễu tri, tuệ tri, thắng tri? 35:49

Tam Tạng đáng tin cậy không? 1:13:58

Có Chân đế và Tục đế không? 1:18:57

Thế nào là vị Tỳ khưu giết mẹ, giết cha? 1:20:30

Hành uẩn là gì? 37:04

Tìm hiểu về Phật giáo nguyên thủy? 53:33

Abhidhamma là một phần của vũ trụ, vũ trụ là cái gì? 34:24

Tâm là gì? Tâm nằm ở đâu? 52:38

Mong Sư hướng dẫn A-tỳ-đàm? 1:08:58

Tâm và tâm sở là chung hay là khác? 33:09

Hỏi nghĩa đoạn kinh “Tự mình là ngọn đèn …”? 45:22

Mong Sư mở lớp A-tỳ-đàm? 1:10:15

Hiểu đúng về tinh thần vô ngã? 22:13

Tại sao Phật dạy “quá khứ không truy tìm” mà lại kể chuyện tiền thân? 1:23:20

Chứng Thánh có nhất thiết phải chứng thiền không? 21:13

Khổ hạnh được Phật đồng ý và khổ hạnh không được Phật đồng ý? 37:42

4 niệm xứ là con đường duy nhất hay con đường độc đạo? 41:29

Làm sao để phát triển Dự Lưu phần? 47:49

Vì sao 13 Pháp Đầu Đà được Đức Phật cho phép và khuyến khích? 58:59

Có phải Phật chỉ thuyết Tứ Đế? 12:59

Giải thích ý nghĩa đoạn kinh Trung Bộ 70? 22:38

Đối tượng nào có thể nhập tầng thiền Diệt Thọ Tưởng Định, ngoài bậc Thánh A-la-hán có tam minh lục thông? “Diệt Tận Định” là tên gọi khác của “Diệt Thọ Tưởng Định”? 25:57

Thiện nghiệp dẫn đi tái sanh tại sao Phật khuyến khích làm thiện? 31:52

Hướng đến giải thoát Niết Bàn là mục đích cao thượng nhất, vậy tại sao Phật lại khuyến khích hàng Tỳ kheo và Cư sĩ làm các thiện nghiệp? 32:43

Các hành động như Thiền và thực hành Bát Chánh Đạo có phải thiện nghiệp không? Sự khác nhau giữa làm việc thiện với mục đích hướng tới Niết Bàn và mục đích hướng tới tái sanh? 37:15

Sự kiện bình bát của Phật trôi ngược sông Hằng có thật không? 1:14:53

Quán tưởng là gì? 12:25

Thế nào là làm thiện với mục đích giải thoát? 1:12:15

Phạm Thiên có sợ hãi uy lực của Ma Vương? 1:16:38

Chân thật Ba-la-mật là gì? 34:47

Vô ngã và phi ngã có khác nhau không? 50:05

Đa số phụ nữ có khả năng ngoại tình? 59:04

Hành xả Ba-la-mật là gì? 1:20:59

Tâm tục sanh kiếp này và kiếp trước có khác nhau không? 19:39

Trí nhớ là gì theo A-tỳ-đàm? 14:58

Tại sao Hoàng hậu giết một con dê mà bị chết thảm vô số kiếp? 28:57

Yểm ly khác với ly tham chỗ nào? 1:00:43

Mọi việc do số mệnh? 23:39

Tiền nghiệp, thói quen quá khứ có ảnh hưởng đến kiếp sống hiện tại hay không? 53:26

Làm sao để tìm pháp ngài Ajahn Chah đúng chuẩn nhất? 55:00

Kinh dành cho Phật tử tại gia? 1:00:08

Làm sao xác định quả của nghiệp? 41:29

Tại sao phải là người nam mới được thọ ký Chánh Đẳng Giác? 1:12:19

Nguyên nhân thành bại trong mua bán? 5:45

“Tất cả đều do nghiệp” là phỉ báng Như Lai? 1:10:01

Cả đời làm thiện cận tử nghiệp có đi địa ngục? 41:12

Ly hệ phược nghĩa là gì? 1:22:50

Vị tỳ-kheo không ngủ là tốt hay xấu? 1:26:29

Vị tỳ-kheo “thao thức” có phải là phàm tăng hay không? 1:27:18

Có nên biết kiếp sống quá khứ? 10:25

Không khứng nghĩa là gì? 40:18

Lười biếng ít phương tiện nghĩa là gì? 43:11

Ôm ngu mà xuất gia nghĩa là gì? 44:16

Ý nghĩa các con số trong đảnh lễ tam thế Phật? 9:05

Hư đàm nghĩa là gì? 21:37

Văn phạm Pali: biến cách của danh từ nữ tính? 59:10

Kinh sách Nguyên Thủy gồm những cuốn nào? 1:30:27

Làm sao cúng dường Pháp bảo? 35:34

Phật nói không đúng về già bệnh? 1:15:10

Tại sao nữ giới xuất gia làm cho chánh pháp không tồn tại lâu dài? 5:34

Tâm hạnh, tâm tố là gì? 21:53

Sự khác biệt giữa giới, luật, điều học? 06:10

Sự rúng động trong “Diệu pháp yếu lược” có đáng tin? 15:08

Sự khác nhau giữa pháp ác và pháp bất thiện? 26:26

Hỏi về bài giảng Kinh Pháp cú kệ 111? 32:47

Tại sao tụng Mẫu đề tam timātikā khi cầu siêu? 50:01

Hỏi về khóa học Pāḷi? 1:09:55

Danh sắc là gì? 1:20:20

Kinh cầu siêu Phật giáo Nam Tông? 57:26

Niệm Phật và Niệm ân Đức Phật khác gì nhau? 1:01:03

Nguồn: Sư Hạnh Tuệ
Trụ xứ: chùa Nam Tông, đường số 5, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM
Email: suhanhtue@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/suhanhtue
Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSeo9ynH6/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNck9rwL6uP8Xh5V2TY_Qgw/about

Thống kê SÁCH đọc nhiều theo thời gian

6 thoughts on “Câu hỏi liên quan Pháp Bảo đã được Sư Hạnh Tuệ trả lời
 1. Phan

  Câu hỏi liên quan Pháp Bảo

  Vừa nghe Pháp vừa làm việc khác được không? 2:50

  Cư sĩ làm gì khi lo lắng? Cầu nguyện, niệm Phật để vượt qua có đúng nhân quả không? Làm cách nào đúng pháp (6 phép tuỳ niệm) 22:00

  Bắt đầu nghiên cứu kinh Pali từ đâu? 1:26:30

  Kinh Hộ trì có gì mà người ta tin? 1:50:19

  Thọ hạnh đầu đà thực hành như thế nào? 1:03:20

  Nếu tâm sanh diệt, không có chỗ chứa, thì những bài học thuộc lòng cất chứa ở đâu? 1:03:20

  Thứ tự học kinh sau khi đã học Pháp cú? 1:19:10

  Pháp là gì? 22:07

  Học nhiều lớp giáo lý làm cái đãi đựng sách có nên hay không? 22:07

  Có phải tu càng lâu, học càng nhiều càng dễ sân si? Người xuất gia có quyền xúc phạm người học pháp hay không? 22:07

  Hiểu đúng về khổ mà vẫn cân bằng cuộc sống người cư sĩ. Kinh pháp cú câu 3: chống lại hay kham nhẫn? 1:14:23

  Cách duy trì niềm tin, tinh tấn, chánh niệm? 40:30

  Suy nghĩ về đại tạng kinh, chú Lăng Nghiêm…; có nên mang y của người Thái, Miến điện trong lễ dâng y? 56:50

  Nội dung cơ bản pháp học – pháp hành cho người tại gia cư sĩ? 38:42

  Mật tông là gì? Phương pháp tu? 37:00

  Cách nhận biết tâm si? Làm sao để mình bớt đau khổ khi thấy các chúng sanh kém may mắn + cách hồi hướng cho các chúng sanh này? 8:10

  Nghe kinh Nikaya mà ngủ quên có bất kính không? 36:35

  Sám hối như thế nào là đúng pháp? Có phải là lễ lạy danh hiệu các Đức Phật không? 40:25

  Bài kinh nào thúc đẩy sự tinh tấn tu tập? 26:05

  Sắc tâm và sắc ý vật có cùng ý nghĩa không? 52:20

  Đọc chú giải ở đâu? Ai là người soạn? 1:36:36

  Không xuất gia nên hành Pháp như thế nào cho đơn giản? 28:12

  Tục đế có sanh diệt hay không? Vì sao? 35:49

  Xin nguồn các bài tụng kinh Nam Tông căn bản? 22:08

  Tại sao tượng chúa Palileyyaka chết trong sự buồn bã lại sanh thiên? 37:07

  Tại sao nên phát nguyện bằng lời nói hơn là suy nghĩ? 44:09

  Thế nào là “kính trọng tiếp đón”? 1:03:57

  Ý nghĩa của hai cặp từ “Nata và panna” và “Yoga và gantha”? 1:26:17

  Tại sao “nói phù phiếm” là ác hành? 5:31

  Đức Phật đã dạy về bố thí trong những bài kinh nào? 12:16

  Hỏi về oai lực của nghiệp lúc lâm chung? 1:14:09

  Hỏi làm thế nào để vun bồi lòng tin bất thối nơi tam bảo? 1:21:16

  Đạo Phật chủ trương cắt đứt, chấm dứt nghiệp hay là tạo phước nghiệp lành? 1:29:52

  Tầm quan trọng trong giới, định, tuệ? 4:29

  Thế nào là chuyển nghiệp? 1:32:00

  Pháp của Phật là vô vi, thường hằng? 17:11

  Thế nào là thu thúc lục căn? 42:06

  Tại sao lại nói: bố thí, giữ giới và tham thiền là 3 pháp căn bản của người đệ tử Phật? 33:51

  Làm sao để áp dụng lý vô ngã cho hàng cư sĩ tại gia? 1:39:34

  Sách “ấn tống không bán” có được phép photo và bán lại không? 4:46

  Tại sao trong một số kinh, động vật có thể giao tiếp với con người? 29:40

  Thế nào là “ngã luận thủ”, “tháo động”? 32:09

  Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là gì? 48:25

  Bộc lưu nghĩa là gì? Bộc lưu gồm những gì? 1:10:27

  Hỏi về tứ tuệ phân tích của các vị A-la-hán? 1:16:35

  Cầu nguyện có linh ứng không, có khác gì với hồi hướng không? 1:25:04

  Giải thích câu hỏi của Ngài Sariputta hỏi nữ du sĩ ngoại đạo Bhadda “Thế nào là một”? 46:01

  Thế nào là tín pháp chủ, tuệ pháp chủ, …? 42:06

  Nếu tuổi thọ của Phật lâu hơn, thì lời khẳng định về tuổi thọ chánh pháp còn đúng không? 1:09:05

  March 30, 2022 Reply
 2. Phan

  Thân khẩu không phải là tâm, tại sao nói nghiệp từ thân khẩu mà ra? 1:12:22

  Học kinh tạng Pali nên bắt đầu từ sách nào? 1:21:00

  Nhẫn nhục sao cho đúng? 29:05

  Tìm nguồn gốc của đoạn kinh “Nếu như có một người chửi … nó chưa giết con là may rồi”? 21:12

  Những giáo lý nào cần thiết phải học? 25:14

  Tại sao Tôn giả Pukkusati không nhận ra Phật? 34:09

  Làm sao để sám hối nghiệp sát sanh? 39:56

  Thế nào là Pháp có thực tính? 59:30

  Có cần tụng sám, chú trước khi rải tâm từ không? 1:14:18

  Có phải Thế Tôn học tám tầng thiền từ ngoại đạo? Và thiền rốt ráo là Diệt Thọ Tưởng Định? 21:52

  Một a-tăng-kỳ có phải quá lâu so với tuổi thọ Chánh Pháp không? 43:36

  Cần phải vun bồi Ba-la-mật hay có thể chứng đắc trong kiếp này? 46:32

  Có nên phê phán Bà-la-môn giáo không? 1:19:46

  Bản chất của vô thường có phải là khổ? 1:24:48

  Pháp quán bộ xương biết đi có đúng không? 5:09

  Thứ tự thực hành 37 phẩm trợ đạo là gì? 10:24

  Sa môn là gì? 13:34

  Có bài kinh nào nói về Ngài Đại Ca Diếp trong kinh tạng? 29:27

  Làm sao để gieo chủng tử Niết bàn đời sau? 41:20

  Người Tam Nhân là gì? 44:22

  Tâm nào ghi nhận tâm trong tứ niệm xứ? 48:03

  Nguồn gốc của chú giải có từ đâu? 1:09:14

  Câu hỏi liên quan đến 12 Duyên khởi? 1:13:23

  Cái thấy của các vị Thánh được ví như con voi như thế nào? 23:54

  Thất thánh sản là gì? 28:55

  Tại sao một vị cư sĩ chứng Thánh quả lại phải nhập Niết bàn trong ngày hôm đó? 35:45

  Mới bắt đầu học Pháp thì nên học kinh nào đầu tiên? 51:48

  Phóng tâm, phóng dật, dễ duôi và dể ngươi là gì? 1:21:15

  Có cõi ta bà không? Phật có dạy tác ý "tâm như cục đất" không? 1:31:44

  Dạy chữ có phải bố thí pháp chưa? 1:36:00

  12 xứ, 18 giới là gì? 26:00

  Có phải mọi vật chất trên đời này được tạo ra bởi cái tưởng của con người? 28:20

  Người thấy được chân đế có phải là họ đã thấy Pháp không? 34:27

  Trong 5 bộ kinh tụng Nikaya con nên bắt đầu tụng từ bộ nào? 1:19:10

  Thế nào là phòng hộ sáu căn? 6:56

  Thế nào là khổ? 12:07

  Tâm nhãn thọ xả quả thiện / bất thiện có phải do tiền nghiệp? 1:04:18

  Muốn nghiên cứu thanh tịnh đạo nên bắt đầu từ đâu? 1:07:01

  “Đến để mà thấy” nên được hiểu như thế nào? 1:18:26

  Có sự khác biệt công đức giữa người đã quy y tam bảo và người chưa quy y? 1:19:58

  Nên tụng những bài kinh nào hằng ngày? 21:11

  Làm sao để phân biệt tinh thần “chớ vội tin” và “si hoài nghi”? 42:05

  Nguồn gốc Vi diệu pháp? 30:05

  Mạt pháp là gì? Tại sao tụng kinh tiếng Pali mà không tụng tiếng Việt? 55:10

  Giải thích sự khác nhau giữa "nhân"(hetu) – "duyên" (paccaya) trong 12 nhân duyên? 1:18:40

  Làm sao để bớt tâm ngã mạn? 5:40

  Khi đọc tụng kinh thì được phước gì? 23:27

  Quan điểm về một số bài Kinh Nam truyền, Bắc truyền? 48:09

  Các câu hỏi về kinh nhật tụng? 1:07:29

  Ý nghĩa bài kinh “dâng hoa cúng Phật”? 1:10:03

  March 30, 2022 Reply
 3. Phan

  Vì sao kẻ ngu không hiểu lời dạy bậc trí mà Thế Tôn vẫn khuyên nên gần gũi bậc trí? 1:12:50

  Đức Phật có nhắc đến Vi Diệu Pháp trong tạng kinh và luật không? 32:00

  Muức độ tin cậy của Mi – Tiên vấn đáp? 1:08:05

  Chữ “a-tăng-kỳ” trong “4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp” là bao lâu? 7:43

  Khi trích dẫn kinh điển thì ghi chú như thế nào? 15:06

  Dục thủ, kiến thủ và ngã luận thủ là gì? 29:17

  Hành trong thập nhị nhân duyên và hành trong ngũ uẩn như nhau hay khác nhau? 1:18:10

  Pháp uẩn là gì? 1:21:01

  Tạo hóa có tạo ra loài người? 14:32

  Ta là ai, ta từ đâu đến, ta đến đây để làm gì, khi chết rồi ta sẽ đi về đâu? 36:58

  “Thủ” và “hữu” trong mười hai duyên khởi có nghĩa là gì? 1:21:37

  Nguồn gốc kinh Châu Báu? Có thể áp dụng trong mùa dịch covid hay không? 52:25

  Niệm Tam Quy ngũ giới một mình có được xem là quy y? 1:08:15

  Có sự mâu thuẫn giữa "nương tựa chính mình" và quy y Tam Bảo không? 6:50

  Người quy y Tam Bảo, nguyện giữ giới, bố thí và làm các việc thiện và nguyện: đạt đến đạo quả giải thoát và trước khi đạt đạo giải thoát thì đều quy y Tam Bảo, biết chánh pháp. Nguyện như vậy có thành tựu không?
  Làm sao để trước khi giải thoát, kiếp nào cũng được biết chánh pháp, giữ giới và bố thí? 25:40

  Làm sao để không làm cha mẹ buồn và báo hiếu hiệu quả? 36:17

  “Pháp tác thành đại nguyện” của một vị tìm cầu giác ngộ là gì? 1:27:38

  Dục tầm là gì?

  Hiểu về lời dạy cuối cùng của Đức Phật?

  Phát triển tấn căn và định căn?

  Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực nghĩa là gì? 1:21:02

  Cõi vô tưởng có đặc điểm gì? 31:52

  Sự liên hệ giữa tâm na cảnh và tâm tục sinh? 54:52

  Giảng giải về “Kinh bệnh” mà chư Tăng thường tụng cho người bệnh? 1:06:14

  Tục đế là gì? Chân đế là gì? 08:04

  5 pháp đại thí là gì? 16:14

  Sự khác giữa “ngũ uẩn” và “ngũ thủ uẩn”? 27:19

  Sự khác biệt giữa khổ hạnh và đầu đà là gì? 23:34

  “Tu cái miệng” là tu như thế nào? 39:58

  Trong bát chánh đạo phần nào dành cho cả tục gia và xuất gia, phần nào chỉ dành cho xuất gia? 54:31

  Có thật Thế Tôn dạy không cần quan tâm quá khứ và tương lai mà chỉ quan tâm hiện tại như một số người hay nói không? 1:12:19

  Thỉnh Pháp để thực hành trong 21 ngày cách ly? 5:04

  Sự kiện các vị Trời hóa thân bốn loại người để nhắc nhở Bồ Tát có thật không? 26:26

  “Sự thật về việc các Pháp hữu vi đều vô thường” là thường hay vô thường? 1:07:30

  Ý nghĩa của thân kiến khi nói “thấy sắc uẩn là tự ngã, thấy sắc uẩn trong tự ngã, thấy tự ngã có sắc uẩn, thấy tự ngã trong sắc uẩn”? 45:56

  Thế nào là “như lý tác ý”? 53:34

  Tam Tạng Pali đáng tin cậy không? 33:30

  Không phải lúc nào Phật cũng nói về giải thoát đúng không? 1:18:07

  Thế nào là tam thiên đại thiên? 1:32:43

  Tên bài kinh mở đầu và kết thúc khi giảng pháp trên youtube của Sư là gì? 1:06:24

  Xin đường link chú giải tiếng việt? 45:15

  Niết Bàn và Tánh Không, giống hay khác ở chỗ nào? 1:17:22

  Tại sao “Ta không có tự ngã” là tà kiến? 35:01

  Giảng nghĩa các chi phần Bát Chánh Đạo? 1:17:37

  “Tu tập Tứ Niệm Xứ đạt được Chánh Trí trong 7 năm…, 7 ngày”? 46:32

  Sự liên hệ giữa Bát Chánh Đạo và Tứ Niệm Xứ là gì? 53:42

  Vì sao Tàm và Úy là 2 pháp nâng đỡ thế gian? 1:19:58

  Nguồn gốc câu: “Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa”? 1:26:38

  Kham nhẫn Ba-la-mật là gì? 14:43

  Có thể tìm những tài liệu nào, tham khảo các thuật ngữ Phật học? 37:47

  March 30, 2022 Reply
 4. Phan

  Sự tích 8 Phật lực có nằm trong chánh kinh không? 19:10

  Chỉ có bố thí mới đem lại bạn hữu? 21:49

  Chân thật là pháp cao thượng nhất? 26:14

  Phàm phu có đức tin trong sạch hoàn toàn không? 31:50

  Tại sao không phóng dật vượt qua biển lớn? 40:06

  Tại sao Tinh tấn vượt qua sầu khổ? 41:18

  Thế nào là không nắm vững tướng chung, không nắm vững tướng riêng? 1:08:47

  Dễ duôi là gì? 54:11

  Có khác nhau giữa việc hướng dẫn chứng sơ quả và trên sơ quả? 1:06:42

  Có bao nhiêu loại Niết Bàn? 1:09:41

  Tại sao ở nơi nào Chánh Pháp không được khéo thuyết giảng, người ta sẽ chú trọng đến người cho (hơn là người nhận)? 1:13:29

  Thế nào là pháp trầm luân? 1:20:04

  Tại sao có đôi chỗ Đức Phật tự nhận là Sa-môn, Bà-la-môn? 3:00

  Thiền vô sắc có trong lộ trình tu tập không? 12:37

  Thế nào là tưởng tri, liễu tri, tuệ tri, thắng tri? 35:49

  Tam Tạng đáng tin cậy không? 1:13:58

  Có Chân đế và Tục đế không? 1:18:57

  Thế nào là vị Tỳ khưu giết mẹ, giết cha? 1:20:30

  Hành uẩn là gì? 37:04

  Tìm hiểu về Phật giáo nguyên thủy? 53:33

  Abhidhamma là một phần của vũ trụ, vũ trụ là cái gì? 34:24

  Tâm là gì? Tâm nằm ở đâu? 52:38

  Mong Sư hướng dẫn A-tỳ-đàm? 1:08:58

  Tâm và tâm sở là chung hay là khác? 33:09

  Hỏi nghĩa đoạn kinh “Tự mình là ngọn đèn …”? 45:22

  Mong Sư mở lớp A-tỳ-đàm? 1:10:15

  Hiểu đúng về tinh thần vô ngã? 22:13

  Tại sao Phật dạy “quá khứ không truy tìm” mà lại kể chuyện tiền thân? 1:23:20

  Chứng Thánh có nhất thiết phải chứng thiền không? 21:13

  Khổ hạnh được Phật đồng ý và khổ hạnh không được Phật đồng ý? 37:42

  4 niệm xứ là con đường duy nhất hay con đường độc đạo? 41:29

  Làm sao để phát triển Dự Lưu phần? 47:49

  Vì sao 13 Pháp Đầu Đà được Đức Phật cho phép và khuyến khích? 58:59

  Có phải Phật chỉ thuyết Tứ Đế? 12:59

  Giải thích ý nghĩa đoạn kinh Trung Bộ 70? 22:38

  Đối tượng nào có thể nhập tầng thiền Diệt Thọ Tưởng Định, ngoài bậc Thánh A-la-hán có tam minh lục thông? “Diệt Tận Định” là tên gọi khác của “Diệt Thọ Tưởng Định”? 25:57

  Thiện nghiệp dẫn đi tái sanh tại sao Phật khuyến khích làm thiện? 31:52

  Hướng đến giải thoát Niết Bàn là mục đích cao thượng nhất, vậy tại sao Phật lại khuyến khích hàng Tỳ kheo và Cư sĩ làm các thiện nghiệp? 32:43

  Các hành động như Thiền và thực hành Bát Chánh Đạo có phải thiện nghiệp không? Sự khác nhau giữa làm việc thiện với mục đích hướng tới Niết Bàn và mục đích hướng tới tái sanh? 37:15

  Sự kiện bình bát của Phật trôi ngược sông Hằng có thật không? 1:14:53

  Quán tưởng là gì? 12:25

  Thế nào là làm thiện với mục đích giải thoát? 1:12:15

  Phạm Thiên có sợ hãi uy lực của Ma Vương? 1:16:38

  Chân thật Ba-la-mật là gì? 34:47

  Vô ngã và phi ngã có khác nhau không? 50:05

  Đa số phụ nữ có khả năng ngoại tình? 59:04

  Hành xả Ba-la-mật là gì? 1:20:59

  Tâm tục sanh kiếp này và kiếp trước có khác nhau không? 19:39

  Trí nhớ là gì theo A-tỳ-đàm? 14:58

  Tại sao Hoàng hậu giết một con dê mà bị chết thảm vô số kiếp? 28:57

  March 30, 2022 Reply
 5. Phan

  Yểm ly khác với ly tham chỗ nào? 1:00:43

  Mọi việc do số mệnh? 23:39

  Tiền nghiệp, thói quen quá khứ có ảnh hưởng đến kiếp sống hiện tại hay không? 53:26

  Làm sao để tìm pháp ngài Ajahn Chah đúng chuẩn nhất? 55:00

  Kinh dành cho Phật tử tại gia? 1:00:08

  Làm sao xác định quả của nghiệp? 41:29

  Tại sao phải là người nam mới được thọ ký Chánh Đẳng Giác? 1:12:19

  Nguyên nhân thành bại trong mua bán? 5:45

  “Tất cả đều do nghiệp” là phỉ báng Như Lai? 1:10:01

  Cả đời làm thiện cận tử nghiệp có đi địa ngục? 41:12

  Ly hệ phược nghĩa là gì? 1:22:50

  Vị tỳ-kheo không ngủ là tốt hay xấu? 1:26:29

  Vị tỳ-kheo "thao thức" có phải là phàm tăng hay không? 1:27:18

  Có nên biết kiếp sống quá khứ? 10:25

  Không khứng nghĩa là gì? 40:18

  Lười biếng ít phương tiện nghĩa là gì? 43:11

  Ôm ngu mà xuất gia nghĩa là gì? 44:16

  Ý nghĩa các con số trong đảnh lễ tam thế Phật? 9:05

  Hư đàm nghĩa là gì? 21:37

  Văn phạm Pali: biến cách của danh từ nữ tính? 59:10

  Kinh sách Nguyên Thủy gồm những cuốn nào? 1:30:27

  Làm sao cúng dường Pháp bảo? 35:34

  Phật nói không đúng về già bệnh? 1:15:10

  Tại sao nữ giới xuất gia làm cho chánh pháp không tồn tại lâu dài? 5:34

  Tâm hạnh, tâm tố là gì? 21:53

  Sự khác biệt giữa giới, luật, điều học? 06:10

  Sự rúng động trong “Diệu pháp yếu lược” có đáng tin? 15:08

  Sự khác nhau giữa pháp ác và pháp bất thiện? 26:26

  Hỏi về bài giảng Kinh Pháp cú kệ 111? 32:47

  Tại sao tụng Mẫu đề tam timātikā khi cầu siêu? 50:01

  Hỏi về khóa học Pāḷi? 1:09:55

  Danh sắc là gì? 1:20:20

  Kinh cầu siêu Phật giáo Nam Tông? 57:26

  Niệm Phật và Niệm ân Đức Phật khác gì nhau? 1:01:03

  March 30, 2022 Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published.