Image

ẾCH MẮC CÂU

ẾCH MẮC CÂU

Thú bị bẫy rập đều khổ.  Chúng bị cột xuống, bị dính chặt.  Chúng chỉ biết nằm chờ thợ săn đến bắt chúng đi.  Giống như chim bị mắc bẫy: cổ nó bị bẫy siết, nên dù nó có vùng vẫy bao nhiêu, nó cũng chẳng thể thoát.  Nó cứ vẫy đạp, vật mình bên này, bên kia, nhưng nó không thể thoát khỏi bẫy.  Nó chỉ có thể chờ thợ săn đến.  Khi người thợ săn đến, thế là hết.  Đó là Ma vương.  Chim chóc rất sợ người này: tất cả mọi loại thú đều sợ người này vì chúng biết không thể chạy thoát.

Những chiếc bẫy của chúng ta là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Chúng cột ta xuống.

Khi ta bám chấp vào sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, ta cũng giống như con cá bị mắc câu, chờ đợi người câu cá đến bắt.  Dầu ta có vùng vẫy đến đâu, ta cũng không thể thoát.  Thực sự ra, ta còn khổ hơn con cá bị mắc câu.  Ta giống như con ếch bị mắc câu hơn –vì khi ếch mắc câu, lưỡi câu chui tuốt luôn xuống bụng.  Khi cá mắc câu, lưỡi câu chỉ ở trong miệng cá.
ẾCH MẮC CÂU

-thiền sư AJAHN CHAH.
https://thuvienhoasen.org/a33030/phap-don-gian

Thống kê SÁCH đọc nhiều theo thời gian

Leave a Reply

Your email address will not be published.